پرتال تخصصی آموزش،مشاوره،کنکور||از مدرسه تا دانشگاه||مرجع آموزشی برتر ازنگاه دانش آموزان کشور درسال90و91و92

اولین مرجع رسمی بررسی و کارشناسی ویژه مدرسه و کنکور(اساتید،موسسات،ناشران)با مدیریت میلاد رضایی مقدم مشاور محبوب دانش آموزان کشور

نکات آموزشی تعادل شیمیایی شیمی پیش دانشگاهی/جزوه نکات تعادل شیمیایی/باراد(GAB)
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۱   کلمات کلیدی: جزوه تعادل شیمیایی،گروه آموزشی باراد ،جزوه آموزشی بخش تعادل شیمیایی شیمی پیش ،نکات شیمی پیش گروه آموزشی باراد ،جزوه ی نکات آموزشی شیمی پیش

جزوه نکات تعادل شیمیایی/*شیمی پیش دانشگاهی

مفهوم برگشت پذیری:

 در این قسمت به فکر کنید صفحه ی 24 توجه کنید ، معمولا این قسمت در تست ها مطرح می شود.

تعادل های شیمیایی:

 صفحه ی 25 پاراگراف اول و دوم ،ازتفاوت تعاریف تعادل های شیمیایی و فیزیکی بی توجه رد نشوید.

در پاورقی صفحه ی 25 در مورد نحوه ی تولید اسید سولفوریک ، اشاره ای شده است ، به دلیل اینکه در متن کتاب نیز در مورد واکنش تولید SO3  توضیح داده اند ، در تست ها ممکن است پاورقی تولید اسیدسولفوریک نیز مورد توجه قرار گیرد. پس این پاورقی را نیز یاد بگیرید.

صفحه ی 26 شکل 1 در مورد بررسی سرعت واکنش تعادلی تشکیل گاز SO3 بسیار مهم است و معمولا مورد توجه طراحان سوال قرار می گیرد.

خود را بیازمایید صفحه ی 27، سوال سوم بر روی شکل تمرکز کنید ، چندین تست در این سبک مطرح شده است.

فکر کنید صفحه 28 نمودارها بسیار مهم هستند ، حتما یک بار خودتان این نمودارها را تجزیه و تحلیل کنید.

تعادل های همگن و ناهمگن:

این مبحث آسان است و می توان گفت مبحث نمره آوری است ، چون همیشه سوال نیز از این قسمت داده می شود.

محاسبه ی ثابت تعادل:

در این قسمت دو نوع تیپ بندی را مدنظر داشته باشید و از هر تیپ به اندازه کافی تمرین و تست کار کنید:

تیپ اول: به شما غلظت های مواد اولیه و فرآورده را می دهند و از شما ثابت تعادل را می خواهند.

تیپ دوم: به شما ثابت تعادل را می دهند ،غلظت تعادلی همه ی گونه های شرکت کننده در تعادل را می خواهد.

در هر دو تیپ شما باید بر نحوه ی محاسبه غلظت ها از روی داده های مساله تبحر داشته باشید و همچنین تغییر غلظت مواد واکنش دهنده و فرآورده را در سه مرحله ی شروع واکنش ، لحظه ی تعادل و پایان واکنش تحلیل کنید.

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی باراد(GAB) خدمات آموزشی و تحصیلی از مدرسه تا دانشگاه

آموزش نوین به همراه کادر قوی از مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی به مدیریت استاد ناصر یزدانی مدرس و مولف خوشنام کشور.

 

گروه آموزشی باراد اولین و برترین سیستم جامع هوشمند آموزشی

ویژه دانش آموزان شهرستان(سیستم جامع هوشمند آموزش از راه دور)

09392505001پل ارتباطی ما و شما